Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Ratboř
Mateřská školaRatboř

Provozní řád

Mateřská škola Ratboř, okr. Kolín

Školní 64, 280 41 Ratboř

                                      

Provozní řád MŠ

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název školy: Mateřská škola Ratboř, okr. Kolín

Adresa školy: Ratboř, Školní 64, 281 41

Telefon: 321 790 224

Ředitelka školy: Mgr. Veronika Kohoutová BBA

Zřizovatel: Obecní úřad Ratboř

 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy: 42 dětí

Provozní doba: 6.30 – 16.00

 

 1. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Režim dne jsou obě učitelky povinny pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

NÁSTUP DĚTÍ: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8.00 hod.) předem hlásit.

Děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ musí být v MŠ nejpozději do 7.30. Důvodem je povinná předškolní docházka, která stanovuje 4 nepřetržité hodiny výchovně vzdělávací činnosti. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce.

 

SPONTÁNNÍ HRY: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

DIDAKTICKY CÍLENÉ ČINNOSTI (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi. Vycházejí s potřeb a zájmu dětí.

 

POHYBOVÉ AKTIVITY: denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry.

Průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti.

Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

 

POBYT VENKU: dvě hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.30 – 11.30, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskuteční při mrazu pod -10stupňů C, při silném větru, dešti a při inverzích. Pozemek k pobytu venku – co nejvíce využíváme školní zahradu – vycházky. Způsob využití pobytu venku – spontánní i řízené činnosti

vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. Další využívané lokality: sportovní hřiště.

 

ÚDRŽBA ZAHRADY: protože školní zahrada slouží také veřejnosti je údržba školní zahrady v kompetenci OÚ Ratboř.       

ODPOČINEK, SPÁNEK: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca. 45 min.    odpočívají všechny děti.

 

STRAVOVÁNÍ: svačiny se podávají v době od 9.00 – 9.30hod, odpoledne od 14.00 do 14.30h. Pracovnice ve výdejně připravuje pro děti stolování. Děti po svačině odnášejí nádobí na místo k tomu určené.

Dovoz obědů a svačin zajišťuje p. Kadlec dle smlouvy o poskytování stravování. Obědy se vydávají od 11.30 do 12.00hodin. Všechna jídla na talíře připravuje pracovnice ve výdejně. Dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají děti dle možností příbory. Po obědě si po sobě děti uklidí nádobí na místo k tomu určené. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

 

PITNÝ REŽIM: děti mají své hrnečky a celý den k dispozici ve třídě tekutiny v nápojové konvici – zajišťuje pracovnice v kuchyni. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, voda.

 

SEBEOBSLUHA: děti od 3,5 let věku musí mít z domu návyk sebeobsluhy po použití WC, tedy si samo utřít zadeček.   

 

OTUŽOVÁNÍ:

 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného obutí v MŠ

 

 1. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení

 

 • Způsob a intenzita větrání a vytápění

Teplota vzduchu

Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C.

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než na 16 oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven;

Při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno pro děti a žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Tělocvičny: optimální teplota 20 ±2 o C, min. 18 o C, max. 28 o C

Šatny: optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C

Sprchy: min. teplota 24 o C

Záchody: min. teplota 18 o C

Chodby: min. teplota 18 o C

Větrání

Způsob ovladatelnosti

 • Režim větrání pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • Větrání – 1x denně jinak vždy dle potřeby. Teplota vzduchu v herně 22C            

 

Osvětlení

Denní osvětlení (v prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro většinu zrakových činností se vyžaduje směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr shora).

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody

Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty)

 1. Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla:

 • lůžkoviny 1x za 3 týdny
 • ručníky 1x za týden (dle potřeby)
 • pyžama 1x za týden (dle potřeby - zajistí rodiče)

Způsob praní: do MŠ zakoupena automatická pračka – obsluhuje ji p. školnice.

Skladování čistého prádla – v uzavíratelné skříni. 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 01.09.2020

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Kohoutová BBA

                               ředitelka školy

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

nahoru