Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Ratboř
Mateřská školaRatboř

Charakteristika školy

Naše mateřská škola je umístěna ve  středu obce. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěnými herními prvky, dřevěným domečkem a  stolky s lavičkami. V zimě využíváme mírný svah na zahradě pro jízdu na bobech a sáňkování.

Mateřská škola je od roku 2013 školkou dvoutřídní, kdy proběhla částečná rekonstrukce, a to právě za účelem rozšíření o jednu třídu. Prostory školy jsou vyhovující, šatna a třída, která slouží zároveň jako jídelna a prostorná herna, se nacházejí v přízemí. Další místnost, rovněž v přízemí, je určena k odpolednímu odpočinku dětí. Je zde hygienické zázemí pro děti i personál, dálší je úklidová místnost opět i s hygienickým zázemím pro personál. V přízemí jsou i samostatné prostory pro výdej obědů, které se dováží z Kolína od firmy Kadlec s.r.o. V prvním patře se nachází třída nová. Je zde hygienické zázemí pro děti i personál, sušárna, úklidová místnost a ředitelna.

Přijímání dětí do MŠ

Zápis do MŠ je vyhlašován každoročně první týden v květnu, rodiče jsou seznámeni s  termínem zápisu formou na našem webu a ohlášením veřejným rozhlasem. Kritéria pro přijímání dětí jsou vždy před zápisem zveřejněna.

Přednostně jsou do mateřské školy přijímány děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky a děti, které mají trvalé bydliště v Ratboři a v přidružených obcích, které dosáhly věku 3 let. Pokud není kapacita MŠ naplněna, mohou být přijímány děti ostatní. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

Charakteristika tříd MŠ

Mladší třída se nachází v přízemí mateřské školy. Jsou zde zpravidla děti ve věku od 3 do 4 let, vyjímečně i děti mladší .

Starší třída se nachází v prvním patře, a tu zpravidla navštěvují děti ve věku od 5-ti do 6-ti let, v případě odkladu povinné školní docházky i děti starší.

Koncepce školy

Naše motto zní: Růst, hrát si a poznávat, je vždycky lepší pospolu.

V naší mateřské škole usilujeme, aby čas, který zde dítě prožije, byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností do života a zdrojem dobrých a spolehlivých základů  vzdělávání.

Naším cílem je zvyšovat kvalitu výchovy a vzdělávání, vytvářet v mateřské škole pohodu a pěkné vztahy, pro děti pocit bezpečí a jistoty.

Cíle mateřské školy vycházejí jednak z podmínek tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí, jejich rodičů a z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a z poznatků a zkušeností pedagogických pracovnic mateřské školy.

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

nahoru