Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Charakteristika školy

Naše mateřská škola je umístěna ve  středu obce . Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěnými herními prvky, dřevěným domečkem a  stoly s  lavicemi. V  zimě využíváme mírný svah na  zahradě pro jízdu na bobech a sáňkování.

Mateřská škola je dvoutřídní s  kapacitou 42 dětí. V roce 2013  proběhla částečná rekonstrukce, a  to za účelem rozšíření o jednu třídu. Prostory školy jsou vyhovující, šatna, třída, která slouží zároveň jako jídelna a prostorná herna, se nacházejí v přízemí. Další místnost, rovněž v přízemí, je určena k odpolednímu odpočinku dětí. Máme zde i samostatné prostory pro výdej obědů, které se dováží z Kolína od firmy Kadlec s.r.o. V prvním patře se nachází nová třída, která slouží zároveň jako ložnice.

Přijímání dětí do MŠ

Zápis do MŠ je vyhlašován každoročně první týden v květnu, rodiče jsou seznámeni s  termínem zápisu formou plakátů a  ohlášením veřejným rozhlasem. Kritéria pro přijímání dětí jsou vždy před zápisem zveřejněna.

Přednostně jsou do  mateřské školy přijímány děti poslední rok před zahájením školní docházky a děti, které mají trvalé bydliště v Ratboři a v přidružených obcích. Pokud není kapacita MŠ plně naplněna, mohou být přijímány dětí mladší tří let. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

Charakteristika tříd MŠ

Třída 1. se nachází v přízemí mateřské školy. Jsou zde zpravidla děti ve věku od 5-ti do 6-ti let, v případě odkladu školní docházky až do 7-mi let.

Třída 2. se nachází v prvním patře, a tu zpravidla navštěvují děti od 3 do 4 let ( výjimečně i děti mladší - od 2 let).

Koncepce školy

V naší mateřské škole usilujeme, aby čas, který zde dítě prožije, byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života vzdělávání.

Naším cílem je zvyšovat kvalitu výchovy a vzdělávání, vytvářet v mateřské škole pohodu a pěkné vztahy, pro děti pocit bezpečí a jistoty.

Cíle mateřské školy vycházejí jednak z podmínek tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí, jejich rodičů a  z  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z poznatků a zkušeností pedagogických pracovnic mateřské školy.